Ténax update

sprinklerinstallatie

Een bijzondere constructie: hier wordt het water voor onze sprinklerinstallatie in opgeslagen.